**Politica de confidențialitate**

ceasologia.ro („Noi”) prelucrează o serie de date cu caracter personal ale utilizatorilor paginii web www.ceasologia.ro („Site-ul”) (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul și/sau orice serviciu oferit de noi.

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA PAGINA WWW.CEASOLOGIA.RO („SITE-UL”) SAU ORICE SERVICII FURNIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE.

**CINE ESTE OPERATORUL DATELOR DVS.?**
ceasologia.ro este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului www.ceasologia.ro („Utilizatorii”) colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și/sau în contextul serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul. Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, am desemnat un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

**Responsabil cu Protecția Datelor ceasologia.ro**

Adresa: București, România.
Email: office@ceasologia.ro

**CE DATE PRELUCRĂM?**

**2.1. Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizați în mod direct**

a) Pentru a utiliza anumite servicii ale noastre (e.g., pentru a utiliza toate funcțiile Site-ului) trebuie să ne furnizați o serie de date: (a) nume, prenume, (b) adresă de email, (c) adresă, (d) parola aferentă contului de Utilizator, (e) date de conținut pe care le încărcați atunci când comentați pe secțiunea forum a Site-ului; (f) date cu privire la Serviciile achiziționate de la noi.

b) Atunci când utilizați canalele de comunicare prin Site sau alte canale de comunicare ale noastre, puteți să ne furnizați o serie de date pentru a vă putea contacta sau pentru a vă răspunde solicitărilor dvs., cum ar fi: nume, prenume, adresă de email, orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când ne contactați.

c) Datele pe care ni le furnizați pentru a vă înscrie când participați la concursurile și loteriile noastre (i.e., pe lângă datele pe care le avem cu privire la dvs. în calitate de Utilizatori).

d) Dacă utilizați pagina pentru fani a noastră de pe platformele de socializare (respectiv Facebook), atât noi cât și operatorii acelor platforme de socializare putem să accesăm și prelucrăm o serie de informații despre dvs. Informații suplimentare în legătură cu prelucrările efectuate prin platformele de socializare pe care le utilizăm sunt incluse în Secțiunea 3.8.1 de mai jos.

**2.1.2. Date cu Caracter Personal cu privire la persoanele de contact furnizate de clienții business**

Putem prelucra datele cu caracter personal furnizate de clienții business cu privire la persoanele de contact în relația cu noi, respectiv: (a) nume, prenume; (b) date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon; (c) denumirea societății în numele căreia acționează persoanele de contact.

**2.1.3. Date cu Caracter Personal colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii cu dvs.**

a) Utilizăm module cookie și tehnologii similare care permit colectarea datelor în legătură cu modul de utilizare a Site-ului nostru. Modul în care utilizăm aceste tehnologii este descris în Politica privind Cookies și Tehnologii similare.

**DE CE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?**

În cele ce urmează vă vom prezenta scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal și temeiurile juridice pe care ne bazăm prelucrarea:

**3.1. Furnizarea Serviciilor noastre**

3.1.1. Prelucrăm datele cu caracter personal pentru scopul încheierii și executării contractelor ce au drept obiect furnizarea Serviciilor către Utilizatori. Site-ul poate fi accesat fără a avea un cont de Utilizator, însă anumite tipuri de Serviciile/ funcții ale Site-ului pot fi oferite doar dacă Utilizatorii își creează un cont de Utilizator.

**TEMEI LEGAL:**

a) Încheierea și executarea contractului, atunci când sunteți Utilizator persoană fizică.

b) Interesul nostru de a încheia și executa în mod corespunzător contractul încheiat cu clientul business, atunci când dvs. acționați în calitate de persoană de contact a unui Utilizator persoană juridică / profesionist.

**3.2. Analiza și gestiunea activității noastre**

3.2.1. Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a organiza în mod optim și pentru a eficientiza activitatea noastră, respectiv pentru analiza modului în care clienții utilizează serviciile și își execută obligațiile contractuale.

**TEMEI LEGAL:**

Interesul nostru legitim de a asigura furnizarea unor servicii de calitate clienților noștri.

**3.3. Servicii de suport**

3.3.1. Colectăm și prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a oferi servicii suport Utilizatorilor, precum și oricăror alte persoane care ne contactează prin canalele disponibile (e-mail, telefon) pentru a le răspunde solicitărilor adresate.

3.3.2. Putem, de asemenea, utiliza datele de contact furnizate de Utilizatori (inclusiv datele persoanelor de contact în cazul clienților business) pe parcursul raporturilor contractuale cu aceștia în legătură cu diverse aspecte privind Serviciile furnizate de noi.

**TEMEI LEGAL:**

Interesul nostru legitim de a gestiona în mod adecvat orice solicitări privind serviciile pe care le furnizăm, precum și de a ține informați clienții noștri în legătură cu aspecte relevante privind serviciile furnizate acestora.

**3.4. Comunicări comerciale**

3.4.1. Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noile servicii oferite de noi, de a vă lansa invitații de a participa la campanii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor noștri.

**TEMEI LEGAL:** Consimțământul dvs. Vă puteți oricând dezabona de la aceste comunicări prin apăsarea comenzii „Dezabonare” din orice comunicare transmisă prin mijloace automate. Utilizatorii care au un cont de utilizator pe Site-ul nostru pot să se dezaboneze de la comunicările noastre comerciale accesând secțiunile dedicate din interfața aferentă contului de Utilizator. De asemenea, vă puteți oricând opune prelucrării contactându-ne utilizând oricare dintre datele noastre de contact. Dacă nu vă dați acordul sau, după caz, vă opuneți prelucrării în orice fel, nu veți mai beneficia de anunțuri privind ofertele noastre / ofertele partenerilor noștri.

**3.5. Organizarea de concursuri și promoții**

3.5.1. Dacă sunteți de acord, puteți participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de noi și/sau partenerii noștri.

3.5.2. De asemenea, atunci când organizăm concursuri, avem interesul legitim să prelucrăm date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plângeri în leg

ătură cu derularea concursurilor noastre și pentru îndeplinirea obligațiilor financiare și fiscale.

**TEMEI LEGAL:**

a) Consimțământul dvs. de a participa la concursuri. Dacă nu vă dați acordul, nu veți putea participa la concursurile și loteriile noastre.

b) Interesul nostru legitim pentru efectuarea formalităților aferente acordării premiilor, soluționării oricăror plângeri în legătură cu derularea concursurilor noastre și îndeplinirii obligațiilor financiare și fiscale.

**3.6. Îmbunătățirea serviciilor noastre**

3.6.1. Ne dorim în permanență să ne îmbunătățim serviciile, astfel încât să răspundă cât mai bine așteptărilor clienților noștri. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Utilizatorilor, putem invita Utilizatorii să completeze chestionare de satisfacție ca urmare a interacțiunii lor cu noi sau putem desfășura, direct sau prin partenerii noștri, studii și analize de piață și de produs.

3.6.2. În unele cazuri, aceste activități noastre se bazează pe utilizarea de cookies și tehnologii similare. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea dedicată utilizării cookies și tehnologiilor similare.

**TEMEI LEGAL:**

Interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți serviciile și de a le adapta la cerințele și nevoile clienților noștri.

**3.7. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept**

3.7.1. Pot exista situații în care vom prelucra date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, de exemplu pentru a demara demersuri pentru recuperarea unor sume datorate sau pentru apărarea noastră în cazul unor eventuale plângeri sau investigații.

**TEMEI LEGAL:**

a) Interesul nostru legitim de a ne proteja activitatea și de a ne apăra drepturile și interesele.

b) În cazul în care datele sunt prelucrate în legătură cu o dispută contractuală cu dvs., temeiul poate fi executarea contractului dintre noi.

**CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?**

Pentru a asigura securitatea datelor, ceasologia.ro utilizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform standardelor industriei.

**CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL?**

Datele dvs. cu caracter personal sunt dezvăluite către alte entități pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate mai sus, după cum urmează:

– Partenerilor noștri și altor terțe părți cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor noastre (de exemplu, firme de curierat, procesatori de plăți);
– Autorităților publice, la solicitarea acestora, conform legii;
– Terților în cazul unei reorganizări sau al unei vânzări a activității noastre sau a unei părți din aceasta.

**TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE**

În cazul în care transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European (SEE), ne asigurăm că există măsuri de protecție adecvate pentru a proteja datele dvs., cum ar fi clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

**DREPTURILE DVS.**

Conform GDPR, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal:

– Dreptul de acces;
– Dreptul la rectificare;
– Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”);
– Dreptul la restricționarea prelucrării;
– Dreptul la portabilitatea datelor;
– Dreptul la opoziție;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@ceasologia.ro

**MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE**

Putem actualiza această Politică din când în când. Orice modificare va fi afișată pe această pagină și, dacă este cazul, vă vom notifica prin e-mail. Vă încurajăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

**CONTACT**

Pentru orice întrebări sau preocupări legate de această Politică sau de practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@ceasologia.ro

Aceasta este o prezentare generală a Politicii de confidențialitate pentru ceasologia.ro, care detaliază modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Vă încurajăm să citiți această Politică în întregime pentru a înțelege pe deplin drepturile și obligațiile noastre în ceea ce privește confidențialitatea datelor.